Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 
 

 

 
 
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 19:30

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας τη Δευτέρα για εκκαθάριση της ΤΑΒ και άλλα θέματα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Noεμβρίου 2017

Στις  18:00  στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης θα συζητήθεί η  «Παρουσίαση της Έκθεσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ-ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ Α.Ε.» .

Στη συνέχεια, στις 20:00   θ συζητηθούν και θα ληφθουν αποφάσεις στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

1

Κατάργηση των αποφάσεων 260/1999, 233/2004 και 234/2004 και λήψη νέας απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης καταφυγίων στο Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας (ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

2

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και έγκριση των όρων διακήρυξης

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

 

Θέμα

3

Έγκριση ή μη, της διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών, με αντικείμενο την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ, ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

 

4

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας  ηλεκτρικού ρεύματος   για τις κτιριακές εγκαταστάσεις  του Δήμου, με Δημόσιο  διεθνή  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  με την ανοικτή διαδικασία   με κριτήριο ανάθεσης  τη συμφερότερη  με βάση την τιμή  για ένα έτος 

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

5

 Έγκριση ή μη, έκθεσης εννιαμήνου (1-1-2017/30-9-2017) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

6

Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

7

Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

8

Διαγραφή ή μη, από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

9

Χορήγηση  αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

10

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

11

Αποδοχή ή μη, παραχώρησης χρήσης, ανανεούμενης, οχήματος οκτώ (8) θέσεων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

12

Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας»

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

 

Θέμα

13

Καθορισμός ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Στενημάχου για το σχολικό έτος 2017-2018

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

 

Θέμα

14

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α

 

Θέμα

15

Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 84/2017 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας»

 

Θέμα

16

Οικονομική ενίσχυση ή μη, του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΑΣ Κοπανού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

17

Οικονομική Ενίσχυση ή μη, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

18

Εκδήλωση βράβευσης εκπροσώπων των "ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ" & "ΔΡΟΜΕΑΣ" ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείο στο Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

19

Επανάληψη οικονομικής ενίσχυσης της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

20

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

21

Έγκριση ή μη, τροποποίησης συμβάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

22

Αποδοχή και χρονική παράταση –επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα της οδού Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

23

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

24

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικής οδού Νάουσας –Ροδοχωρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

25

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Άνω Ζερβοχωρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

26

 Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου  Οριστικής   Παραλαβής  του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Θέμα

27

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό ως προς το τμήμα –ομάδα 2 «Σκυροδέματα» του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2017’»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

28

 Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"