Ειδήσεις σε τίτλους

 
 

 

 

 

 
 

 
Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019 19:33

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας τη Δευτέρα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας , θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

Θέμα

1

Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

2

1η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

3

Τροποποίηση της 162/2018 «Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκποίησης με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τ.Κ. Πολυπλατάνου, του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

4

Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

 

Θέμα

5

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

6

Άδεια χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

7

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος της ΔΕΥΑΝ (ΗΜΗ 3055 μάρκας NISSAN).

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

8

Έγκριση  ή μη, συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησηση οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΝ.

 

Θέμα

 

9

Έγκριση ή μη αιτήματος για άδεια εκσκαφών σε δημοτικές οδούς για την υδροδότηση της Τ. Κ. Μαρίνας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

10

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

11

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

12

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου Νάουσας στο πλαίσιο του προγράμματος “Boήθεια στο σπίτι”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

13

Προγραμματισμός πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

14

 Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 2/2019 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σε ορθή επανάληψη, περί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα

15

Καθορισμός προστίμων σχετικά με τις πιστοποιήσεις-καταχωρήσεις ανελκυστήρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

16

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

 

17

Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής Δήμου Νάουσας για πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφων – δικαστικών και ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

18

Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής Δήμου Νάουσας για πληρωμή δαπανών επισκευών – συντηρήσεων οχημάτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης                

 

Θέμα

19

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

20

Λήψη ή μη περιοριστικών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στην πόλη της Νάουσας για τις ημέρες των εκδηλώσεων "Νάουσα - Αποκριά 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Θέμα

21

Έγκριση ή μη δαπανών εκδηλώσεων «Νάουσα – Αποκριά 2019»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

22

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Νάουσας για χρήση και εκμετάλλευση.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα

23

Ανανέωση παραχώρησης χώρου στον Σύλλογο Φίλων Καρναβαλιού Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα

24

Επιχορηγήσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων.

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού και Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

Θέμα

25

Έγκριση ή μη του από, 20-12-2018 Πρακτικού, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 20-12-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για το έργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού, Ροδοχωρίου".

Εισηγητής: Δήμαρχος.   

 

Θέμα

26

Έγκριση ή μη της δεύτερης (2ης) παράτασης χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος – τοπόσημα».

Εισηγητής: Δήμαρχος.   

 

 

Θέμα

27

Αποδοχή ή μη, του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ», (με A.M.: 55/2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.   

 

Θέμα

 

28

Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής   παραλαβής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

 

29

Φιλοξενία του Δήμου Inden της Γερμανίας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Νάουσας, στην Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

 

30

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας, κ. Κουτσογιάννη, στη Λίμνη Πλαστήρα για τη συμμετοχή του, ως ομιλητή, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με θέμα : “Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού -  Εθνική Ευθύνη – Κοινωνική Ανάγκη”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

31

Έγκριση ή μη, έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας, κ. Κουτσογιάννη, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"