Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 

 

 
 

 

Αρχείο


Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
8
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
8
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
50
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
11
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
6
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
6
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
6
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΞΕΝΑΓΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΠΕ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"