Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 02 Μαρτίου 2019 19:35

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας την Δευτέρα 4 Μαρτίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

1

2η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.       

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

2

3η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

 

 

Θέμα

3

Υποβολή ή μη Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 150.6e, A/AOΠΣ 3444, MIS: 5041785, 6747/3-12-2018).

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

 

Θέμα

4

Έγκριση ή μη της Τροποποίησης του Σχεδίου Σύμβασης του Δήμου Νάουσας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

 

Θέμα

5

Έγκριση μελέτης έργου προτεινόμενου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – Πρόσκληση IVμε θέμα “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας”.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

Θέμα

6

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και προϊόντων κλαδέματος  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

Θέμα

7

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

 

Θέμα

 

8

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λευκαδίων με αρ. τεμ. 229.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

9

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobankγια CrowdFunding.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα

10

Ανάκληση βεβαιωτικού καταλόγου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα

11

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα

12

Τροποποίηση ή μη σύμβασης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας κι ευπρεπισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

13

Έγκριση ή μη δαπανών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάουσα – Αποκριά 2019»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

14

Οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

15

Έγκριση ή μη δαπανών εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2019.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

 

Θέμα

16

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αίθουσας 2 του Πολυχώρου Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΒΕΤΛΑΝΣ»  στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Νάουσας για χρήση και εκμετάλλευση.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

17

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωσης παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

 

Θέμα

18

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ»  (Α.Μ. : 7/2015,   Κ.Α.Ε. : 02.30.7321.027) 

Σχετ.:  το άρθρ. 73 του ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 136 του   ν. 4070/12.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 

Θέμα

19

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης