Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 08:45

ΟΙ «Αλήθειας » ΤΗΣ Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ για τον μικρό και μέσο αγρότη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Του Γιώργου Ουρσουζίδη*

 

       Με την ψήφιση του νέου Νομοσχεδίου, θεσμοθετούνται για το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτώντρείςνέεςπολύ βασικέςρυθμίσεις:

    Αφορολόγητο όριο στο Αγροτικό Εισόδημα

    Εθνική  Σύνταξη  

●    Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών (αναγνώριση δαπάνης)

 Το αφορολόγητο όριο,  που ισχύει για πρώτη φορά  για τους αγρότες, κυμαίνεται:

στα 8.636 ευρώ για όσους  δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα,

στα 8.864ευρώ για όσους έχουν ένα (1) προστατευόμενο τέκνο,

στα 9.090ευρώ για όσους έχουν δύο (2) προστατευόμενα τέκνα,

στα  9.545ευρώ για όσους έχουν τρία (3) και άνω προστατευόμενα τέκνα.

         Επίσης, αφορολόγητεςπαραμένουν «πράσινες»και «συνδεδεμένες» επιδοτήσεις κάτω του ποσού των12.000 ευρώ, στην κατηγορία αυτή ανήκει το 83%των αγροτών,ενώ θεωρείται εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα μόνο η βασική ενίσχυση του πυλώνα 1της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο των 9.000 €- κατά μέσο όρο - προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις  πράσινεςκαι συνδεδεμένες επιδοτήσεις, που στην πλειοψηφία των αγροτών είναι κάτω των5.000 €, έτσι το αφορολόγητο όριο - κατά μέσο όρο - είναι της τάξης των 12.000 €.

       Αυτό σημαίνει, ότι το 90%των αγροτώνπου δηλώνει εισόδημα  μέχρι 11.000ευρώ δεν θα πληρώσει φόρο ούτε ένα ευρώ, ή ένα ελάχιστο ποσό της τάξης  των 200€ έως 300€, ενώ με τα ισχύοντα  θα πλήρωνε τουλάχιστον 1.430ευρώ.

●  Εξάλλου, η χρησιμοποίηση τεκμηρίων διαβίωσηςγια τον υπολογισμό του φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος, που παραγνωρίζειτις ιδιαιτερότητες της φύσης του επαγγέλματος αυτού, αφού είναι γνωστό, ότι το εισόδημα των αγροτών είναι ευμετάβλητοκαι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες ανεξάρτητους από αυτούς (κλιματικοί, ύπαρξη ασθενειών,  διακύμανση τιμής αγορών, κλπ), κατά κανόνα οδηγεί σε υπέρμετρη και άδικη φορολόγηση – όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, με τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου, αίρεται αυτή η αδικία για τους αγρότες, που    επέβαλε η κυβέρνηση Σαμαρά– Βενιζέλου. Το αφορολόγητο όριο των 9.000€, περιορίζει στο ελάχιστο το ύψος αυτού του παράλογου και άδικου φόρου, αφού ακόμη και για τα  τέκνα – εκτός των άλλων - πλήρωναν οι Έλληνες αγρότες φόρο!

 Σύμφωνα με το νέο Νόμο από 1.1.2017και εφεξής, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνταικαι το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος.  Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικότο αφορολόγητο όριοπου θεσπίζεται με το νέο Νόμο, αφού μειώνει κατά 9.090 € το Φορολογητέο Εισόδημα,άρα και τις Ασφαλιστικές Εισφορές -για καθαρό εισόδημα μέχρι 18.180 € κατά50% - κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των αγροτών- και μειώνεται το ποσοστό της μείωσης, αναλόγως για μεγαλύτερα ποσά.

  Η αναγνώριση της εργατικής δαπάνηςμετακλητών – πάγιο και δίκαιο αίτημαμειώνειεπιπλέον σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα, άρα και τις ασφαλιστικές εισφορές.

       Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημαορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% καιόχι στο80% - όπως αρχικά προβλέπονταν - του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ποσοστό υπολογισμού τωνασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο μέχρι το 2022 (5 έτη προσαρμογής),ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ                  

2017

14%

4,73% 

18,73% 

2018

16%

5,84%

21,84%

2019

18%

6,95%

24,95%

2020

19%

6,95%

25,95%

2021

19,5%

6,95%

26,45%

2022

20%

6,95%

26,95%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ) για τα ΕΤΗ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και META το 2022   

ΠΟΣΟΣΤΟ    ΕΙΣΦΟΡΑΣ

18,73%

21,84%

24,95%

25,95%

26,45%

26,95%

ΕΤΗΣΙΟ   ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ     ( ΚΑΘΑΡΟ )

 ΕΤΟΣ 2017

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

ΕΤΟΣ 2021

ΜΕΤΑ   2022

ΖΗΜΙΑ

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(10.000 € -9.000 €) =1.000 €

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(11.000 € -9.000 €) =2.000 €

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(12.000 € -9.000 €) =3.000 €

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(13.000 € -9.000 €)= 4.000 €

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(13.923 € -9.000 €)= 4.923 €[Ελαχ.  ασφαλιστέο   ποσό ]

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

(14.000 € -9.000 €)= 5.000 €

937

1.092

1.248

1.298

1.323

1.348

(15.000 € -9.000 €)= 6.000 €

1.124

1.310

1.497

1.557

1.587

1.617

(16.000 € -9.000 €) =7.000 €

1.311

1.529

1.747

1.817

1.852

1.887

(17.000 € -9.000 €) =8.000 €

1.498

1.747

1.996

2.076

2.116

2.156

(18.000 € -9.000 €) =9.000 €

1.686

1.966

2.246

2.336

2.381

2.426

(19.000 € -9.000 €)=10.000€

1.873

2.184

2.495

2.595

2.645

2.695

        

** Επισημαίνω, ότι στα φορολογητέα εισοδήματα του παραπάνω πίνακα, δεν περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις μέχρι 12.000 €, που παραμένουν αφορολόγητες.

          Για τα έτη 2017, 2018, 2019για καθαρό εισόδημα15.000 €,οι εισφορές είναι περίπου ίσες με την 3η –  4η κλάσητων υφιστάμενων, και ελαφρά υψηλότερες από το2020.

          Μετά το 2022για καθαρό εισόδημα15.000 €, η εισφορά αντιστοιχεί με αυτή της 7ης  κλάσης της υφιστάμενης εισφοράς (  1.635,12 € /έτος).   - Αυτή είναι η πραγματικότητα!

          Η μεγάλη διαφορά είναι στο ύψος της προσδοκώμενης σύνταξης, όπου με 20 χρόνιαασφαλιστικού βίου(50% του συνολικού) κατοχυρώνεται η Εθνική Σύνταξη των 384 €, και μέχρι τα 40 προσαυξάνεται ανάλογα με τις εισφορές (αναλογικό μέρος), συντο ποσοστό αναπλήρωσης,  που είναι ιδιαίτερα υψηλόγια τους αδύναμους. Το  τελικό ύψος των συντάξεων , ακόμα και με την ελάχιστη καταβολή των 1.327 € ετησίως – μετά το 2022 - για πλήρη σύνταξη (40 έτη), οδηγεί σε πολύ υψηλότερες συντάξειςτων υφισταμένων του ΟΓΑ.  

ΟΙ «ΑΛΗΘΕΙΕΣ»  ΤΗΣ Ν.Δ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

        Μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη ανέμενε τους έλληνες αγρότες με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2014,αν δεν προέκυπταν οι εκλογές του Γενάρη του 2015. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και δρομολογήσει τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος από τοπρώτο Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των  πάσης φύσεωςεπιδοτήσεων της Ε.Ε.και αποζημιώσεων, όπως ρητά προκύπτει από την Ερώτηση 12 βουλευτών της Ν.Δ. (1334/31.3.2015 –αντιπολίτευση πλέον), προς τους τότε υπουργούς της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την παραθέτω:

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bde95c91-6496-4e14-aa68-a46c013ae4ad

       Προσέξτε τη δεύτερη παράγραφο, όπου κατηγορηματικά αναφέρουν:

«Όπως είναι γνωστό, από την 01.01.2014, το φορολογητέο εισόδημα των παραγωγών θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο και θα φορολογείται χωρίς αφορολόγητο από το πρώτο ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, εκτός των τιμολογίων αγοράς και πώλησης, θα συνυπολογίζονται και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις (άμεσες ενισχύσεις, εξισωτικές αποζημιώσεις, ποιοτικά πριμ κ.α.). Με αυτόν τον τρόπο, το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, που φορολογείται, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με συνέπεια την υπέρμετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης».

       Εξάλλου, εκτός από τα παραπάνω  υπάρχουν ακόμη, η σχετική  Κοινή  Απόφαση  των Υπουργών  Κουσελά και Σκανδαλίδη, όσο και οι διευκρινίσεις σχετικής  Εγκυκλίουτης κ. Σαβαϊδου, όπου αναφέρουν τις αγροτικές ενισχύσειςκαι τις αποζημιώσειςως κέρδη για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος( τα σχετικά έγγραφα έχουν κατατεθεί στο κοινοβούλιο από τον ΥΠΑΑΤ κ. Αποστόλου).

Παρακάτω   παραθέτω ολόκληρη την ερώτηση. Τα συμπεράσματα δικά σας.

«Ψεύτης ….ψεύτην,  ου ποιεί»!  Θα έλεγαν οι πρόγονοί μας

            Αθήνα 10/5/2016                                               Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

                                                                  Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

 

       Υ.Γ.  Αγαπητέ κ. πρόεδρε του ΤΕΕ, πόσοι μηχανικοί σήμερα πληρώνουν (ή μάλλον δεν πληρώνουν… αδυνατούν) - μόνο για ασφαλιστικές εισφορές πάνω από το  50% του φορολογητέου εισοδήματος τους; Και με το νέο νόμο θα πληρώνουν  26.95 %!

 

* Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά Άρθρα