Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017 14:19

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας. 

Η Ημερήσια ατζέντα είναι η εξής:

Θέμα 1

10η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 2

11η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 3

Επί της αρχής απόφαση για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος. Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4

Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Λαϊκής Συσπείρωσης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του Δήμου. Εισηγητής: Επικεφαλής της ΛΑ.Σ.

Θέμα 5

Τροποποίηση ή μη, συμφωνητικού μίσθωσης (Κιόσκι), κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή Ευάγγελου Βαρταλάμη. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 6

Ορισμός εκκαθαριστών και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στη Γ.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7

Mετονομασία της οδού Ερμού, στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, σε οδό «ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΤΣΙΑΒΑ». Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 8

Mετονομασία της οδού Απολλωνιάδος, στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, σε οδό «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ». Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 9

Mετονομασία της οδού Βύρωνος, στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, σε οδό «ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ». Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 10

Έγκριση ή μη, της απευθείας ανάθεσης της εργασίας  συντήρησης και υποστήριξης  λογισμικού  από την ΟPENTECHNOLOGYSERVICES. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 11

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης -κίνησης και λιπαντικών  προϋπολογισμού  492.083,94 ( πλέον ΦΠΑ 24% 118.100,15 ευρώ Σύνολο 610.184,09 ευρώ) , με την ανοικτή διαδικασία- ανω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12

Έγκριση η μη της διαγραφής οφειλών από εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες του πρώην δήμου Ειρηνούπολης – επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13

Τακτοποίηση η μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14

Τακτοποίηση ή μη, βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15

Έγκριση ή μη, υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με το δήμο Liteynyτης Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 16

Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης περί της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 17

Έγκριση ή μη, πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 18

Έγκριση ή μη, πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 19

Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο  «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 20

Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 21

Καθιέρωση ή μη, λειτουργίας 24ωρης βάσης και κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης , Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς (για τις αρμοδιότητες αθλητισμού). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 22

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Νaoussastreet art festival». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 23

Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού του πολιούχου της Νάουσας Όσιου Θεοφάνους στις 19 Αυγούστου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 24

Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας μαθητών και συνοδών της αδελφοποιημένης πόλης του Ζγκορτζελετς Πολωνίας από 23-29 Ιουνίου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 25

Έγκριση ή μη δαπάνης εκδήλωσης τελετής υποδοχής και διανυκτέρευσης της Ολυμπιακής φλόγας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 26

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον αθλητικό σύλλογο «Γ.Α.Σ. Ροδοχωριου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 27

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στο μουσικό σωματείο  «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 28

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον πολιτιστικό σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 29

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον πολιτιστικό σύλλογο Λευκαδίων  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 30

Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον μορφωτικό χορευτικό σύλλογο Χαρίεσσας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 31

Οικονομική ενίσχυση ή μη στον όμιλο  «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 32

Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσοξύλων σε δημότες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 33

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154/2017 απόφασης του Δ.Σ. Νάουσας για αλλαγή των όρων της σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης και διάσωσης από τον προϋπολογισμό της “Πυροπροστασίας του Δημοτικού δάσους 2017” με χρησιδάνειο στη “Λέσχη Καταδρομέων Ν. Ημαθίας”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 34

Έγκριση ή μη, εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πάρκων» με αυτεπιστασία.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 35

Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (αρ.μελ.2/2016). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 36

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Στεγάνωση Δημοτικού Θεάτρου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 37

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2015). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 38

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.