Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 14:26

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με τηλεδιάσκεψη την Μεγάλη Δευτέρα στις 19:00

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσα , θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η του μηνός Απριλίου 2021, M. Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

1

Έγκριση ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

 

Θέμα

2

5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

3

Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (από 1/1/2020 έως 31/12/2020) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

4

Δωρεάν παραχώρηση τάφου, Δωρεάν ταφή & Δωρεάν κατασκευή μνημείου του αποβιώσαντα Χατζηδάκη Χρήστου του Αναστασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

5

Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία  τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920, έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 3.318,90 τ.μ., (συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ.), της τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

6

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

7

Έγκριση ή μη παραχώρησης Πομόνας στον ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

8

Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

9

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάουσας: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε και έγκριση ή μη μετατροπής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

10

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

11

Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: ΑντιδήμαρχοςΝεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

12

Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: ΑντιδήμαρχοςΝεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

13

Ρύθμιση Θεμάτων Συντήρησης Διαβάσεων Τ.Κ. Ζερβοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας