Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 11:44

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Νάουσας με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσα ,θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

1

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

2

Κατ’ αρχήν απόφαση ονοματοδοσίας οδών πόλης Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 

 

Θέμα

 

3

Έγκριση ονοματοδοσίας οδών Δήμου Η.Π. Νάουσας κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 

 

Θέμα

4

Καθορισμός ή μη του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου  και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

5

Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Τραπεζικού λογαριασμού  της διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας για πληρωμή Εξόδων συμβολαιογράφων – δικαστικών και ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

6

Αποδοχή επιχορήγησης για την«A΄ Κατανομή Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

7

Αποδοχή επιχορήγησηςγια την «Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της χώρας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

8

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, A’ δόση 2021.

Εισηγητής: ΑντιδήμαρχοςΝεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

9

Γνωμοδότηση ή μη για άδεια χορήγησης χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

 

Θέμα

10

Παράταση Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο: Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα

 

11

Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

 

Θέμα

 

12

Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2021(από 1-1-2021 έως 31-12-2021).

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.