Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 17:03

Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-Create

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου “Cult-CreaTE”, συμμετείχε στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου  Cult-CreaTEInterregEurope, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν«Η βελτίωση της διακυβέρνησης και των επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της συμβολής των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό»/“Ιmproved governance and business models for CCIs contribution to CCT development”.

Το 4ο Διαπεριφερειακό εργαστήριο του έργου, διοργανώθηκε από το Δήμο του Corkτης Ιρλανδίας και συμμετείχαν οι εταίροι του έργου, καθώς και τοπικοί φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού  κλάδου. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσίασαν τις δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις του Cork, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού της πόλης, αλλά και τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη του Corkσε προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

Στο εργαστήριο, εκπρόσωποι τοπικών εργαστηρίων, φεστιβάλ και άλλων πρωτοβουλιών, παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους που απευθύνονται στους επισκέπτες του Corkκαι οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Το φεστιβάλ «DESIGNPOP» που αποτελεί μια διοργάνωση τεχνών και φαγητού, το πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης του δρόμου «Ardú» ως μια πρωτοβουλία προώθησης των τοπικών καλλιτεχνών εν μέσω της πανδημίας COVID19, η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Cork, η προωθητική καμπάνια «WeareCork» ήταν μερικές μόνο από τις δράσεις που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο πλαίσιο της θεματικής του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρίας BussinessWeavingη οποία αποτελεί μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στο Corkπου βοηθά νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες να ενσωματώσουν παραδοσιακές πρακτικές  στις δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους.

Επιπλέον, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN, επιστημονικός εταίρος του έργου Cult-CreaTE, παρουσίασαν και παρείχαν οδηγίες προς τους συμμετέχοντες για την ενίσχυση του πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού μέσω της ενσωμάτωσης και κινητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, τονίζοντας τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης στη δημιουργία σχετικών κινήτρων και μέτρων. Η ενσωμάτωση αυτών σε εργαλεία πολιτικής, όπως  τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τοπικά και περιφερειακά, θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο των διοικήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, πολύ σημαντική είναι η συμβολή και ο ρόλος συλλογικών οργάνων τα οποία εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου, όπως επιμελητήρια, σύλλογοι, clusters. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά και να αποτελούν συνδετικούς φορείς μεταξύ των επιχειρήσεων, της αυτοδιοίκησης και του κλάδου του Τουρισμού.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, στο πλαίσιο του  εργαστηρίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την προώθηση των επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου. Η ιστοσελίδα του Δήμου «Η Νάουσα Δημιουργεί», καθώς και η συμμετοχή του Δήμου στις επετειακές εκδήλωσες του Υπουργείου Πολιτισμού για  την Επανάσταση του 1821 «Ελλάδα2021», αποτέλεσαν τις  πρωτοβουλίες  οι οποίες κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Τέλος, αναφέρθηκε η πρόθεση του Δήμου να υλοποιήσει στο πλαίσιο του έργου, δράση που να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την προβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου του Δήμου Νάουσας.

Τον Απρίλιο 2021, αναμένεται η έναρξη της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης όλων των εταίρων, με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, με τα πρώτα αποτελέσματα να παρουσιάζονται το Νοέμβριο 2021.