Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 11:43

Στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας θα πραγματοποιηθεί η 1η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου Cult-Create

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τοπικοί φορείς, οργανισμοί, ΜΚΟ και ενώσεις πολιτών, θα αποτελέσουν την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης του ευρωπαϊκού έργου Cult-CreaTEστο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ως εταίρος. Ο Δήμος προσκαλεί τους φορείς αυτούς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου στην 1η συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης του έργου Cult-Create, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νάουσας.

 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι 54 μήνες θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 συναντήσεις Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης, μέσα από τις οποίες αφενός θα ενημερώνονται τα μέλη αυτών των ομάδων για την πρόοδο του έργου και τις καινοτομίες που πρόκειται να υιοθετήσει και αφετέρου οι ίδιες οι ομάδες θα συνεισφέρουν μέσα από τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει και τις ιδέες τους έτσι ώστε να προκύψουν προτάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη όχι μόνον κατά την διάρκεια υλοποίησής αλλά και μετά το πέρας του. 

 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας μέσα από το έργο Cult-Createεπιχειρεί να ενδυναμώσει τον «Δημιουργικό Τουρισμό», ο οποίος θεωρείται μια νέα εκδοχή του πολιτιστικού τουρισμού εμπλέκοντας τους τουρίστες αλλά και τους κατοίκους της κάθε πόλης στη δημιουργία τουριστικών προϊόντων.

 

Στο εταιρικό σχήμα επικεφαλής είναι το VidzemeTourismAssociation(Λετονία) και εταίροι η Περιφέρεια του Veneto(Ιταλία), το CorkCityCouncil(Ιρλανδία), το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Pécs-Baranya(Ουγγαρία), η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (Κύπρος), το DundeeCityCouncil(Αγγλία), η Περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie(Πολωνία), oΔήμος Νάουσας (Ελλάδα) και το EuropeanCulturalTourismNetwork(ECTN) (Βέλγιο).

 

Το έργο Cult-Create– CulturalandCreativeIndustries’ contributiontoCulturalandCreativeTourisminEuropeπραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREGEuropeκαι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από ιδίους πόρους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο δημοσιεύονται  στην ιστοσελίδα

https://www.interregeurope.eu/cultcreate/