Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 13:56

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών από τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνει για την έναρξη των  αιτήσεων για την «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κ.Ε.Π.  Δ. Νάουσας

από την 1η Απριλίου έως την 15η Μαΐου του 2020

Δικαιολογητικά.

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος.
  2. Το τελευταίο εκκαθαριστικό και τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2018

(εισοδήματα 2018).

  1. Βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη, έτους 2018, εάν πρόκειται για μισθωτό.
  2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ.
  3. Τα Α.Μ.Κ.Α. των μελών της οικογένειας.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης είναι οι εξής:

  1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ
  2. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  3.  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

 

 

                                Εκ της διευθύνσεως