Αρχείο

 
Ενόψη της Έκθεσης Εργόχειρων των ΚΑΠΗ που θα γίνει στις 1/10/2015 (Ημέρα των Ηλικιωμένων) δημιουργούνται τμήματα Εργοθεραπείας.
            Κάθε Τρίτη            :Λευκάδια και Κοπανό
                     Τετάρτη        :Πολυπλάτανο και Χαρίεσσα
                     Παρασκευή   :Μονόσπιτα και Στενήμαχο
 
Από τις 20/4 – 23/4/2015 θα πραγματοποιούνται ημερήσιες εκδρομές για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ.
 
Για την ψυχαγωγία των μελών θα διεξαχθεί στις 24/4/2015 πρωτάθλημα στο τάβλι μεταξύ μελών των ΚΑΠΗ.
 
ΟΜΙΛΙΕΣ:  Στις 4/5/2015 και 5/5/2015 (Κοπανός) θα πραγματοποιηθεί ομιλία για την ψυχική υγεία του 21ου αιώνα. Συμβουλευτική με θέμα : ψυχοσωματική υγεία και αυτοβελτίωσης από την Σύμβουλο υγείας κ. Φωτεινή Αθανασοπούλου - Παμπαράμου. Εντός Μαΐου στον Κοπανό και Νάουσα ομιλία από τον γιατρό καρδιολόγο κ. Προδρομίδη Πρόδρομο που αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις στην Τρίτη ηλικία.
 
Συναυλία της μεικτής Χορωδίας Νάουσας στις 30/5/2015