Αρχείο

 

Εξώδικο στη νυν δημοτική αρχή και το δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη, κατέθεσαν οι πρώην πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάουσας, Τάσος Καραμπατζός, Βασίλης Τζώρτζης, Χρήστος Παππάς και Αντώνης Μπουρδάνος, για τη μη υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων  των χρεών στην πρώην ΤΑΒ και ΚΕΠΑΠ.
Συγκεκριμένα, θεωρούν πως η νυν δημοτική αρχή Νάουσας πρέπει να επισπεύσει τις εκκαθαρίσεις των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορέσει ο δήμος να υπαχθεί στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το ΙΚΑ σε 100 δόσεις, μια ρύθμιση που λήγει στο τέλος Απριλίου.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η    ΔΙAMΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

    1. Αναστασίου Καραμπατζού του Κων/νου, δικηγόρου, κατοίκου Νάουσας (Αλ.Χωνού 3). 
    2. Βασιλείου Τζώρτζη του Ιωάννη, δικηγόρου, κατοίκου Νάουσας (Αλ. Χωνού 22 ) 
    3. Xρήστου Παππά του Δημητρίου, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, κατοίκου Νάουσας (Μισιρλή 18) και
    4. Αντωνίου Μπουρδάνου του Αναστασίου, γεωργού, κατοίκου Νάουσας (Χαιδευτού 62). 
ΠΡΟΣ
Τον  κ.  Δήμαρχο  Ηρωικής  Πόλης   Νάουσας κ. Κουτσογιάννη  Νικόλαο του
Αντωνίου,  κάτοικο  Νάουσας. 
      2. Την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Πασχούλα Χρυσούλα του Αθανασίου, κάτοικο Νάουσας. 
      3. Τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Αποστόλου Απόστολο του Πέτρου, κάτοικο Νάουσας και  
      4. Τιμόθεο Βλαχόπουλο, εκκαθαριστή των υπό εκκαθάριση τελουσών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Νάουσας, ήτοι α) της  ΚΕΠΑΠ (Πρώην ΚΕΔΗΠΟΝ-ΔΗΠΟΝ ) και  β) της ΤΑΒ Α.Ε,  κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Καζαντζίδη 47 –Θέρμη). 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ. 
Νάουσα 24.3.2015 
     Κύριοι,  μετά  τη γνωστοποίηση προς εμάς –ως διατελεσάντων Πρόεδρων σε Δημοτ. Επιχειρήσεις του Δήμου Νάουσας - ατομικών ειδοποιήσεων που μας απέστειλε το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή του και αφορούν οφειλές των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων, καταθέσαμε τη σχετική με αριθ. πρωτ. 3587/12-2-2015 αίτησή μας που απευθύνονταν προς τον κ.Δήμαρχο Νάουσας, προς τον Πρόεδρο του Δημ.Συμβουλίου και τους λοιπούς αρμόδιους υπαλλήλους, αλλά και προς τον εκκαθαριστή κ. Τ.Βλαχόπουλο, με την οποία επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης διευθέτησης του ζητήματος ανάληψης από τον Δήμο Νάουσας και καταβολής των εκκρεμών οφειλών από εισφορές κλπ.  των άνω Δημ. Επιχειρήσεων προς ΙΚΑ, Δημόσιο κλπ. φορείς.   
     Επίσης,  αποστείλαμε την από 25 Φεβρουαρίου 2015 εξώδικό μας προς το ΚΕΑΟ, αρνούμενοι τις κοινοποιηθείσες προς εμάς «ατομικές ειδοποιήσεις» και αιτούμενοι τα νόμιμα, συνάμα δε εξηγούμε αναλυτικά το καθεστώς υπό το οποίο σας καθιστάμε υπεύθυνους για την εμπρόθεσμη τακτοποίηση, ρύθμιση και εξόφληση όλων των εκκρεμών οφειλών των άνω Δημ. Επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και των οφειλών προς ΙΚΑ (ΚΕΑΟ). 
     Βέβαια, πολύ νωρίτερα και μάλιστα κατά την αναλυτική ενημέρωσή σας (πριν την παράδοση της διοίκησης του Δήμου μας μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές Μαίου 2014), πάντα καλόπιστα και έγκαιρα, από μηνών δηλαδή, σας έχουμε αναφέρει αλλά και  οχλήσει επανειλημμένα, προφορικά στην αρχή  και με σειρά εγγράφων μας στη συνέχεια (βλ. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 34415/11-11-2014 και 2372/30-1-2015 αιτήσεις του πρώτου από εμάς προς το Δήμο Νάουσας για το επίμαχο θέμα των οφειλών), προκειμένου: - Να προβείτε ο πρώτος, από κοινού μετά του τελευταίου, στην αναγκαία και επωφελή ρύθμιση των προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο,  εκκρεμών οφειλών σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4321/2015 (ιδιαίτερα το άρθρο 28 αυτού)-γνωστός ως «νόμος για τις 100 δόσεις»,  των υπό εκκαθάριση δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι επωφελές, θετικό  και πολύ ευνοικό για τα οικονομικά και το ταμείο του Δήμου Νάουσας, καθόσον με την εμπρόθεσμη ρύθμιση και καταβολή, απαλλάσσεται ο Δήμος μας  αφενός  από πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ. και αφετέρου δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αυτών μέχρι και 100 δόσεις – άρα κέρδος χρόνου για το Δήμο μας για  8,5 χρόνια από σήμερα - γεγονός που συνεπάγεται την διευκόλυνση στην αποπληρωμή των οφειλών του και φυσικά τη μεγάλη οικονομική του ανάσα.        
        Θέσαμε επανειλημμένα  το θέμα και εγγράφως, αλλά  και κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σε πλήρη γνώση σας το ότι απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (για την περίπτωση των πρώην εργαζομένων της ΚΕΠΑΠ /ΚΕΔΗΠΟΝ/ΔΗΠΟΝ υπάρχει ήδη αυτή, η 68/2014) και να μην αδρανήσετε σε τούτο. Μάλιστα, ο πρώτος από εμάς δήλωσε στο Δ.Σ. ότι θα συνδράμει ως μείζων μειοψηφία στην ομαλή ρύθμιση – τακτοποίηση αυτών των εκκρεμοτήτων προς ωφέλεια του Δήμου μας,   κατ’επανάληψη δε, έθεσε και το θέμα του κατεπείγοντος και των ασφυκτικών προθεσμιών του Νόμου που πρέπει να τηρηθούν, ώστε  να ληφθούν έγκαιρα οι σχετικές αποφάσεις και να διεκπεραιωθεί όλη η  διαδικασία μέχρι και την υποβολή του Αιτήματος Ρύθμισης.
      -Ζητήσαμε επίσης έγκαιρα, να υπάρξει γραπτή εισήγηση – γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, την οποία να θέσετε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου για να ληφθεί σύννομη απόφαση, σε τρόπο ώστε εμπρόθεσμα  να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις τακτοποίησης οφειλών. Σας δηλώσαμε επίσης ότι δεν χρειάζεται σύμφωνα με το νόμο η περάτωση των εκκαθαρίσεων και ότι το Δ.Σ. μπορεί νόμιμα να αναλάβει τις ήδη γνωστές σ’εσάς ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο, ΙΚΑ, εργαζόμενους, μετά από σχετική θετική εισήγηση του Εκκαθαριστή.
       -Ζητήσαμε επανειλημμένα από τους εκκαθαριστές, να προβούν στην κατά νόμο δήλωση προς το ΙΚΑ, περί του ότι οι δύο Επιχειρήσεις βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης (να δηλωθεί δηλαδή ότι βρίσκονται αυτές σε εκκαθάριση με εκκαθαριστές αυτούς), κάτι το οποίο  δεν έχει γίνει ακόμη. - Με αφορμή μάλιστα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κ. Πταισματοδίκη όλων των μελών του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, για μέρος οφειλής προς το ΙΚΑ προερχόμενο από την ΚΕΠΑΠ, για την οποία θα κατατεθούν επεξηγηματικά υπομνήματα την 27.3.2015, στο δημοτικό συμβούλιο της 16.3.2015, ο πρώτος από σας επικαλεστήκατε αόριστα γνώμες νομικών περί του ότι (δήθεν) τώρα, δεν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει αυτές, παρά μόνο όταν περατωθούν οι εκκαθαρίσεις, κάτι που θα γίνει σε 2,5 μήνες, δηλ. τέλη Μαίου 2015, όταν όμως δυστυχώς, θα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς ρύθμιση για όλους του πολίτες (και για τους Δήμους). 
       -Σας εξηγήθηκε στις 16-3-2015 και από την τοποθέτηση του δευτέρου από μας, ότι  αυτή η  θέση δεν είναι ορθή και πως σε περίπτωση μη ρυθμίσεως των οφειλών κατά νόμο, αυτό μοιραία  θα οδηγήσει σε παράβαση καθήκοντος και απιστία όλους τους κατά νόμο από σας εμπλεκόμενους και υπεύθυνους της διοίκησης του Δήμου, αφού αν δεν συντελεστεί η ρύθμιση, έστω την ύστατη αυτή ώρα, θα απωλέσει ο Δήμος την δυνατότητα υψηλότατων σε ποσά απαλλαγών από τις οφειλές αυτές, τόσο προς το Δημόσιο, όσο και προς το ΙΚΑ. Σημειώνουμε δε, ότι  θέμα  αφορά και τις δύο υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις, το ενεργητικό και παθητικό των οποίων, εκ του νόμου και εκ των ήδη ληφθεισών εδώ και 3 χρόνια αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (της 105/28-3-2012 για την ΚΕΠΑΠ και της 276/30-7-2012 για την ΤΑΒ ΑΕ), περιέρχεται εν συνόλω στον Δήμο Νάουσας.    
       - Σας εξήγησα μάλιστα (ο δεύτερος εξ ημών), ότι όσον αφορά την ΚΕΠΑΠ-ΚΕΔΗΠΟΝ-ΔΗΠΟΝ, αντίστοιχη απόφαση όπως απαιτεί ο νόμος έχει ΉΔΗ ΛΗΦΘΕΙ (η με αριθμό 68/2014),  δια της οποίας αναλήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η οφειλή της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτήν. Μισθοδοσία δε αυτών σημαίνει ως γνωστόν, εκτός από μισθούς και εισφορές ΙΚΑ,  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΥΤΉ ΠΈΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΗ (ΆΡΘΡΟ 109 παρ. 4 ν.3852/2010 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ μετά από σχετική προσθήκη στην ανωτέρω παράγραφο της παρ. 6. του νόμου 3938/11) ΈΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΊ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, η οποία ήδη υλοποιήθηκε (δηλ. οι μισθοί  των εργαζομένων πληρώθηκαν), άρα  ισχύει και ως «δεδικασμένο», ώστε να προχωρήσετε άμεσα στις ανωτέρω ρυθμίσεις και για τις άλλες εκκρεμείς οφειλές.
      - Επισημάνθηκε επίσης ότι ο Δήμος (ο οποίος βέβαια έχει συνέχεια από τη μια Διοίκηση στην επόμενη) και ο κ. Δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο των νομίμων αποφάσεων του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου, όφειλε και οφείλει να προβεί στη ρύθμιση ΑΦΟΎ ΡΗΤΆ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ. Συνεπώς ναι μεν είναι θετική κατ’ αρχάς η δήλωση του πρώτου από σας ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος σε κάθε περίπτωση θα αναλάβει την αποπληρωμή αυτών (έστω μάλιστα και αν χρειαστεί να λάβει δάνειο από το ΤΠκΔ  ή Τράπεζα),  ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ, οι οποίες όμως δηλώσατε, ότι θα ολοκληρωθούν σε 2,5 μήνες από σήμερα!!!!. 
        ΟΜΩΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΑΝ ΑΝΑΜΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΩΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ (ΔΙΟΛΟΥ ΕΥΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ. ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΘΗΚΕ ΔΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΟΤΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ, ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΑΔΙΚΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΣΟ ΗΜΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
       Σας εξήγησα τέλος επαρκέστατα, ότι αν δεν προβείτε σε αυτό (ανεξάρτητα από το ανεύθυνο ή την συνευθύνη των υπολοίπων) αυτό μοιραία συνιστά  παράβαση καθήκοντος και απιστία, κάτι που θα οδηγούσε  όλους τους κατά νόμο από σας εμπλεκόμενους και υπεύθυνους -ενδεχομένως και το νυν δημοτικό συμβούλιο- σε σοβαρές ποινικές διώξεις και πιθανότατες τιμωρίες. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αν και ζητήθηκε:  Α) το θέμα να έλθει στο δημοτικό συμβούλιο με τις αιτήσεις μας (ενός εκάστου και μάλιστα ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ) και Β) να υπάρξει έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, ούτε αυτό ήλθε ως θέμα στο Δ.Σ.  μέχρι σήμερα, ακατανόητα και αδικαιολόγητα, αλλά  ούτε και έγγραφη γνωμοδότηση-εισήγηση του νομικού συμβούλου ζητήθηκε ή υπάρχει, ούτε κάποια ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή έγινε μέχρι σήμερα. 
       Και τούτο προκαλεί σε μάς αφενός δικαιολογημένη αγανάκτηση, αφετέρου μας επιβάλλει, ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ να απευθυνθούμε σε σας μήπως και αντιληφθείτε πού οδηγεί την όλη κατάσταση, αυτή η ακατανόητη και χωρίς δικαιολογία άρνησή σας στα νόμιμα, αφού κανείς από σας μετά ταύτα θα έχει δικαιολογία για την μη διενέργεια όσων οφείλετε να πράξετε νόμιμα, τόσο ο καθένας ξεχωριστά, όσο  και όλοι μαζί δια των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου.
       Κατόπιν όλων αυτών και με την ευχή ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις που θα δυσαρεστήσουν όλους μας, με την παρούσα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας έναντι παντός - σας καλούμε όλους αλλά και τον καθένα από εσάς, μέσα στα πλαίσια των νομίμων καθηκόντων σας, να προβείτε άμεσα σε κάθε νόμιμη και απαραίτητη ενέργεια έγκαιρης και εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών αιτήσεων ρυθμίσεως των οφειλών των άνω υπό εκκαθάριση (δύο) δημοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος και επ΄ ωφελεία του Δήμου, αλλά και των ίδιων των εκκαθαρίσεων, πράγμα που θα σημάνει τεράστια ελάφρυνση οικονομικών βαρών και για το Δήμο, άρα  και για όλους τους πολίτες.  
      Τον δε τελευταίο από σας (Εκκαθαριστή), σας  καλούμε όπως νόμιμα, άμεσα και εμπρόθεσμα: 
        α) Να ολοκληρώσετε τις Εκκαθαρίσεις των δύο επιχειρήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΠΟΡΙΣΜΑ του συνόλου των οφειλών αυτών που περιέρχονται στο Δήμο, ώστε  έγκαιρα να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (να εγκριθούν για τη νόμιμότητά τους από την Περιφέρεια) και μετά –ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ –ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΈΧΡΙ 25 Μαίου 2015 να υποβληθούν αρμοδίως και οι σχετικές αιτήσεις Ρύθμισης των Οφειλών κατά τον εν λόγω πρόσφατο Νόμο, για να ωφεληθεί ο Δήμος Νάουσας. Και 
        β) Να προβείτε  στην οφειλόμενη δήλωση των εκκαθαρίσεων (δηλ. ότι εσείς είστε ο εκκαθαριστής αυτών, για  να παύσουν να κοινοποιούνται ατομικά προς εμάς τα έγγραφά τους) στο ΙΚΑ Νάουσας, στο ΚΕΑΟ και στο Δημόσιο (ΔΟΥ κλπ).     
        Ταυτόχρονα, είμαστε πλέον αναγκασμένοι –αν και δεν θέλουμε να φτάσουμε ως εκεί - να δηλώσουμε ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ -ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης και εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης των αναληφθεισών υποχρεώσεών σας ως ΔΙΟΙΚΟΎΝΤΕΣ ΤΟΝ Δήμο Νάουσας και ως Εκκαθαριστής αντίστοιχα, πέρα από τις ευθύνες σας για την οικονομική ζημία που ήθελε υποστεί ο Δήμος με την μή υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου και τη μή   απαλλαγή του από σημαντικότατες   εκπτώσεις/μειώσεις  οφειλών του (δηλ. διαγραφή προστίμων, προσαυξήσεων κλπ), σας καθιστούμε υπεύθυνους πρωτίστως έναντι του Δήμου Νάουσας, αλλά και ημών, για όποια θετική και αποθετική  ζημία, περιουσιακή αλλά και ηθική υποστούμε από την αδικαιολόγητη στάση σας και τη μη  νόμιμη λειτουργία σας, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας και την έγκαιρη  ενημέρωσή σας να προβείτε στις  προαναφερόμενες επιβαλλόμενες απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, πράξεις και πρωτοβουλίες. 
         Παρακαλούμε λοιπόν, επειδή έχετε την απόλυτη ευθύνη των από εδώ και πέρα επιβαλλόμενων ενεργειών,  και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες καθόσον νέα ολιγωρία σας θα είναι απολύτως ζημιογόνος και αρνητική, να προσέξετε ιδιαίτερα τις ασφυκτικές ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ του Νόμου 4321/2015 (κυρίως το άρθρο 28 παρ. 8), ώστε να γίνουν όλα νόμιμα και εμπρόθεσμα προκειμένου να επωφεληθεί ο Δήμος μας. 
         Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε καθένα από αυτούς που απευθύνεται, για να γνωρίσει και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει. 
                                                                          
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος