Αρχείο


Λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης μας, την Τρίτη 31-03-2015 θα γίνει διακοπή νερού σε ολόκληρη την πόλη, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:00.
     Σε περίπτωση που οι εργασίες  των συνεργείων ολοκληρωθούν πριν την καθορισμένη ώρα διακοπής, το νερό θα διοχετευθεί στο δίκτυο νωρίτερα.