Αρχείο

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα Κέντρα Πρόληψης κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και ως ένα βαθμό οι δυσκολίες εξακολουθούν να υφίστανται (υποχρηματοδότηση, θεσμικά κενά, παραλήψεις των αρμόδιων υπουργείων) η ΠΡΟΣΒΑΣΗ υλοποίησε ένα πλούσιο αριθμό δράσεων, ανταποκρινόμενη στα αυξημένα αιτήματα της  σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
 Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση των δομών μας και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών μας στους συμπολίτες μας.  
Απολογισμός Δράσεων Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ιούλιος  2014 –Ιανουάριος 2015
1. Δράσεις στη Σχολική Κοινότητα
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
«Ο δάσκαλος ως εμψυχωτής και η τάξη ως ομάδα», μονοήμερο σεμινάριο βιωματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Νοέμβριος 2014).
«Οι απώλειες στη ζωή του παιδιού», διήμερα σεμινάρια βιωματικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς (3 σεμινάρια, Δεκέμβριος 2014, Ιανουάριος 2015).
 «Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις για μαθητές 5 έως 7 ετών», διήμερο σεμινάριο βιωματικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγούς (Ιανουάριος 2015).
«Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στην τάξη», διήμερη ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας (Ιανουάριος 2015). 
Βιωματικά εργαστήρια  με μαθητές  του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, του Δημοτικού Σχολείου Καβάσιλας,  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου με θέματα «Μαθαίνω να επικοινωνώ καλύτερα», «Συναισθήματα», «Σχολικός εκφοβισμός», «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου», «Διαπαιδαγώγηση – θέτοντας τα όρια»  (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014).
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
«Αυτοεκτίμηση – Λήψη αποφάσεων», τριήμερο σεμινάριο βιωματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Βέροιας ( Νοέμβριος 2014). 
Βιωματικά εργαστήρια με μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βέροιας, του 4ου Λυκείου Βέροιας, του 3ου Λυκείου Βέροιας, του Ιδιωτικού Γυμνασίου, του 1ου Γυμνασίου Μελίκης, του 2ου Λυκείου Νάουσας, του 2ου Γυμνασίου Νάουσας, του 1ου Λυκείου Βέροιας, του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Μαθητεία με θέματα, «Αλκοόλ, τσιγάρο, εξαρτήσεις», «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου», «Εθισμός σε ουσίες», «Κάπνισμα», «Διαφυλικές σχέσεις», «Αυτοεκτίμηση», «Ομαδικότητα  και συνεργασία», «Ορθή διαχείριση του χρόνου και του άγχους των μαθητών» (Νοέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2015).
2. Δράσεις για γονείς
Ομιλίες – ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου, του Δημοτικού Σχολείου Πολυπλάτανου, του Νηπιαγωγείου Στενήμαχου, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, του 3ου Νηπιαγωγείου Βέροιας, του 6ου Νηπιαγωγείου Βέροιας, του 17ου Νηπιαγωγείου Βέροιας, του Δημοτικού Σχολείου Καβάσιλας με θέματα «Διαπαιδαγώγηση-Θέτοντας τα όρια », «Σχέσεις γονέων-παιδιών», «Επικοινωνία στην οικογένεια» (Νοέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015)
Ομιλίες – ενημερώσεις στην Βέροια, την Αλεξάνδρεια και την Επισκοπή Νάουσας σε γονείς με θέμα τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΕΒΗΜ (Δεκέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015).
3.  Δράσεις στην ευρύτερη κοινότητα
Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού με θέμα «Μέσα από τις αντιθέσεις έρχεται η αρμονία», σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας  (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014).
-     Βιωματικά εργαστήρια με μαθητές δημοτικού στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίας Τριάδας με θέμα «Επικοινωνία – συνεργασία - δέσιμο ομάδας» (Ιούλιος  2014).
Βιωματικά εργαστήρια με μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με θέμα «Πρόληψη ουσιών» στα πλαίσια του 8ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου  (Αύγουστος  2014).
Εποπτεία και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ανταπόκριση σε πλήθος αιτημάτων για ατομική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.
 
Με εκτίμηση, 
Η Επιστημονική Ομάδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ