Αρχείο


Τα τελικά Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Δήμου Νάουσας

Σε 58 από 58 Εκλογικά τμήματα - ενσωμάτωση 100,00% 
Εγγεγραμμένοι 32.908
Ψήφισαν 22.940 69,71%
Έγκυρα 22.449 97,86%
Άκυρα 363 1,58%
Λευκά 128 0,56%
Αποχή 9.968 30,29%