Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 16:08

Οι δραστηριότητες του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου–Λυκείου Βέροιας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο–Λύκειο Βέροιας πραγματοποίησε γιορτή λήξης και αστρονομίας. 

Παρουσιάστηκανταπρογράμματασχολικώνδραστηριοτήτωνκαιαγωγήςσταδιοδρομίαςκαθώςκαιδράσειςόπωςαστερισμοίκαιτοφεγγάρισε3D, ακούγονταςταάστρα, παρατήρησησελήνηςκαιασφαλήςπαρατήρησηήλιου, κυνήγιθησαυρούκαιπείραματουΕρατοσθένηστοπλαίσιοτηςανοιχτήςημέραςαστρονομίαςκαιτουπρογράμματος“Looking...Up. AstronomyforALL”. ΤηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσίατουςηΔιευθύντριαΔΔΕΗμαθίας, κ. Α. Μαυρίδου, ηΠροϊσταμένητουΚΕΔΔΥΗμαθίας, κ. Ε. Αναγνώστου, ηυπεύθυνητουΕΚΦΕΗμαθίαςκ. Φ. Δεληγιάννη, οΔιευθυντήςτου5ουΓΕ.Λ. Βέροιαςκ. Λ. Παπούλιας, ηυπεύθυνησχολικώνδραστηριοτήτωνΔΔΕΗμαθίαςκ. Λ. Δημητριάδου, οιυπεύθυνοιτουΚΕΣΥΠΗμαθίας, κ.κ. Σ. Παντελίδου–Κ. Παραστατίδης, πλήθοςγονέωνκαιμαθητών. Οιμαθητέςενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκανκαιψυχαγωγήθηκαναπότονυπεύθυνοτουπρογράμματοςκ. ΝικόλαοΝεράτζηκαιαπέκτησανουσιαστικότερηεπαφήμετονανεξιχνίαστοκόσμοτηςΑστρονομίας. ΕυχαριστούμεθερμάτογραφείοΑστρονομίαςγιατηνΑνάπτυξητηςΔιεθνούςΑστρονομικήςΈνωσηςγιατηνευκαιρίαπουμαςπρόσφερε.

  ΤηνΤρίτη30 Μαΐου2017 τοσχολείομαςσυμμετείχεστηνεκδήλωσηΠαρουσίασηςπρογραμμάτωνΑγωγήςΣταδιοδρομίας, τουΠεριφερειακούΔικτύουΣχολείωνΕιδικήςΑγωγήςΚ. Μακεδονίας, μεθέμα: ΕπαγγελματικόςΠροσανατολισμόςΜονάδωνΕιδικήςΑγωγής, πουπραγματοποιήθηκεστονπολυχώροΠολιτισμούΒέτλανςτουΔήμουΝάουσαςπαρουσιάζονταςτηνεικονικήεπιχείρηση: “Αναπτύσσομαιεπαγγελματικάλειτουργώνταςμίαεικονικήεπιχείρησηπαρασκευής, τυποποίησηςκαιεμπορίαςτουρσιών”.

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα